Presentació

L'estratègia PCOT

El Programa Català d’Observació de la Terra (PCOT) és una estratègia per impulsar les activitats, productes i serveis en Observació de la Terra a la societat. Aquesta estratègia s’ha plantejat com a objectius:

 • Encoratjar, millorar i promoure la participació de Catalunya en el disseny, desenvolupament i operació d’instrumentació i plataformes d’Observació de la Terra (OT).
 • Promoure l’interès a Catalunya en el camp de la tecnologia aeroespacial d’ús dels productes d'OT.
 • Establir col·laboracions i participar en estratègies i projectes d’altres agències cartogràfiques d’arreu del món.
 • Permetre als usuaris, actors públics i privats facilitar l’accés a la informació d’observació de la Terra.
 • Potenciar el coneixement i el desenvolupament de metodologies i processos per tal de transformar la informació en coneixement i operativitat.

El programa Català d’Observació de la Terra, determina un escenari d’oportunitats per desenvolupar aquesta estratègia amb garanties d’èxit en el nou context dels petits satèl·lits d'òrbita baixa (LEO).

Què és un petit satèl·lit

En l’actualitat, els petits satèl·lits representen una estratègia madura i de cost moderat per poder operar en plataformes a l’espai d’Observació del Territori amb garanties d’utilitat, qualitat, operativitat i explotació de les dades que ofereixen:

 • En els petits satèl·lits el segment espacial està format per una plataforma i els sensors o instruments per portar a terme la seva funció. Parlarem de petit satèl·lit quan la massa del segment espacial sigui inferior als 500 kg.
 • Habitualment un minisatèl·lit té unes dimensions al voltant del metre cúbic.

Què poden fer els petits satèl·lits?

Els petits satèl·lits ja no són només una categoria dintre d’un determinat rang de masses, sinó un tipus de disseny, anàlisi i operativitat de missions espacials lluny de les grans missions i amb uns costos que permeten obrir el sector aeroespacial a nous actors públics i privats, tant en la seva operativa com en l’explotació de la utilitat per a la qual han estat dissenyats:

 • Avui en dia trobem petits satèl·lits de comunicacions, amb instrumentació científica o amb càmeres d’Observació de la Terra.
 • En Observació de la Terra, els petits satèl·lits estan oferint informació amb una resolució mitjana i baixa (2,5-30 m).
 • Els petits satèl·lits comporten una aproximació de cost moderat i, per tant, fan possible el desenvolupament de constel·lacions.
 • Les constel·lacions ens ajuden a millorar el temps de visita sobre un determinat territori.